ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


Διόρθωση Σφάλματος - ΚΥΑ 5269/139/3-2-2021 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2021-2022

Με το ΦΕΚ 545 Τεύχος Β' 12/02/2021  προστέθηκαν 240 Αλιεργάτες για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.

----------

ΚΥΑ 5269/139/3-2-2021 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2021-2022

Δημοσιεύθηκε η K.Y.A. 5269/139/3-2-2021 που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022.

----------

"Ψηφιακή Βίζα" θέσπιση νέας άδειας διαμονής ειδικού σκοπού για τους "Ψηφιακούς Νομάδες"

Νομοθετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών για τη θέσπιση βίζας για τους «ψηφιακούς νομάδες», τη νέα παγκόσμια κατηγορία εργαζόμενων που δουλεύουν απομακρυσμένα και οι οποίοι αναζητούν θελκτικούς προορισμούς για να εγκατασταθούν. Αυτή έρχεται να προστεθεί στη σειρά φορολογικών κινήτρων, που έχει ήδη προωθήσει το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό. 

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Θέμα» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, «οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα οργανωμένο και ταυτόχρονα θελκτικό περιβάλλον για τη μαζική έλευση ανθρώπων που επιλέγουν την τεχνολογικά προηγμένη αυτή μορφή εργασίας».

Η θέσπιση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού, «μια ψηφιακή βίζα», όπως τη χαρακτηρίζει, «θα συνδυαστεί και με φορολογικές διευκολύνσεις που θα οδηγήσουν κατ’ επέκταση σε πιο μόνιμες επενδύσεις», τονίζει ο κ. Μηταράκης, διευκρινίζοντας ότι οι δικαιούχοι της νέας αυτής βίζας θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, κυρίως εισοδηματικά.

Διαβάστε το άρθρο στο Μoneyreview.gr

----------

Ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών

Η  πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλος Γεωργιάδης, στόχος του υπουργείου είναι στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η αίτηση για το μεγαλύτερο μέρος των τύπων αδειών διαμονής, με εξαίρεση τις αρχικές αιτήσεις χορήγησης αδειών για εξαιρετικούς λόγους «που χρειάζονται ταυτοπρόσωπη παρουσία».

Διαβάστε το άρθρο στο skai.gr

----------

Παροχή οδηγιών περί δικαιωμάτων πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου

Με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 507/21/8-1-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 4000/1/113-α'/14-10-2020 Κ.Υ.Α., παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή περί δικαιωμάτων διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.

----------

Διευκολύνσεις για Επενδύσεις στην Ελλάδα άρθρα 16Α, 16Γ και Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή άρθρο 20Β Ν.4251/2014

Με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 506/2021/8-1-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζονται ζητήματα με βάση το άρθρο 155 του Νόμου 4764/2020, και αφορούν τα άρθρα 16Α, 16Γ (Επενδύσεις) και 20Β (Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή) του Ν.4251/2014.

Ειδικότερα, ένας πολίτης τρίτης χώρας, μπορεί να προβεί σε επένδυση δυνάμει, είτε του άρθρου 16 (Α ή Γ), είτε του άρθρου 20Β, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην Ελλάδα συντάσσοντας πληρεξούσιο σε ελληνική προξενική αρχή της χώρας καταγωγής του, προκειμένου ο πληρεξούσιος να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και την έκδοση της άδειας διαμονής.

Παράλληλα σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση της αίτησης για την άδεια διαμονής, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ο πληρεξούσιος λαμβάνει για λογαριασμό του πολίτη τρίτης χώρας τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται σχετικό ραντεβού, ώστε ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε 12 μήνες για τη λήψη βιομετρικών στοιχείων του.


Εμφάνιση 6 Αναρτήσεων από 22. Προβολή περισσότερων »
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, παρ. Β άρθρου 20 Ν. 4251/2014 - GOLDEN VISA)


Διαμονή για εργασία {εξαρτημένη, εποχική, παράτυπα διαμενόντων στην αγροτική οικονομία, αλιεργάτες (άρθρα 11-15 Ν. 4251/2014)}


Μπλε κάρτα της Ε.Ε. (απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, άρθρα 109-127 Ν. 4251/2014)


Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρα 88-106, 107 και παρ. 2 άρθρου 132 Ν. 4251/2014)


Εμφάνιση 4 Κατηγοριών Αδειών Διαμονής από 14. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Ν.4251/2014)


ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Ν.4251/2014)

Εμφάνιση 6 Δικαιολογητικών Αδειών Διαμονής από 61. Προβολή περισσότερων »
-------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙΟ Νόμος 4686/2020 τροποποιεί τα παρακάτω άρθρα του Νόμου 4251/2014: άρθρο 7 (Κατηγορίες αδειών διαμονής), άρθρο 10 (Διαδικασία Επιδόσεων), άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα), άρθρο 18 (Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου), άρθρο 19 (Εξαιρετικοί Λόγοι), άρθρο 19Α (Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους), άρθρο 20 (Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής), άρθρο 25 (Διαδικαστικές εγγυήσεις), άρθρο 75 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας), άρθρο 76 (Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας) και άρθρο 84 (Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα).  
ο Νόμος 4666/2020 τροποποιεί το Νόμο 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair).  
Το άρθρο 42 του Ν.4605/2019 τροποποιεί το άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα) του Ν.4251/2014. 
Το άρθρο 68 του Νόμου 4589/2019 τροποποιεί την παρ. Β του άρθρου 20 (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) του Νόμου 4251/2014.


Εμφάνιση 4 Νόμων από 10. Προβολή περισσότερων »
-------------------------------------------------
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ


Π.Δ. 60/2010 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (τροποποίηση του Π.Δ. 363/1998)


Π.Δ. 363/ 1998 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας


Π.Δ.106/2007

Το Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 10/2008,  2) άρθρο 42 Νόμου 4071/2012 και 3) άρθρο 32 Νόμου 4540/2018)-------------------------------------------------


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


ΚΥΑ 5269/139/3-2-2021 Μετακλήσεις 2021-2022

H K.Y.A. 5269/139/03-02-2021 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. Με το ΦΕΚ 545 Τεύχος Β' 12/02/2021  προστέθηκαν 240 Αλιεργάτες για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.


Κ.Υ.Α. 4000/1/113-α'/14-10-2020 Διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα

Η Κ.Υ.Α. 4610/14-10-2020 καθορίζει τις αρμόδιες αρχές έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Κ.Υ.Α. 32802/2020/08-10-2020 Βεβαίωση Συμβολαιογράφου - GOLDEN VISA

Με την Κ.Υ.Α. 32802/2020/08-10-2020 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή - GOLDEN VISA).


KYA 46440/1-11-19 Δικαιολογητικά για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση - παρ. Γ άρθ.16 του ν. 4251/2014

Η K.Y.A. 46440/01-11-2019 καθορίζει τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και λοιπά θέματα που αφορούν τη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν.4251/2014, όπως προστέθηκε με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4605/19.


Εμφάνιση 4 Κ.Υ.Α. από 15. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Οκτάμηνη παράταση αδειών διαμονής και βεβαιώσεων που λήγουν από 20/07/20 έως 31/12/20 λόγω κορωνοϊού COVID-19

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, που λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, λόγω της πραγματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID-19.


Παράταση ισχύος αδειών διαμονής και βεβαιώσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19

Παράταση ισχύος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.


Υποβολή Αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014

Αιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, και δεν αφορούν στη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ή στη χορήγηση/ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 9 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόμου αντίστοιχα, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μόνο, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.-------------------------------------------------


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


Εγκύκλιος 3/2018 Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 3/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4540/2018 (είσοδος και διαμονή με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, σύμφωνο συμβίωσης, χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους).


Εγκύκλιος 2/2018 Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 2/2018 αναφέρεται στη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου. 


Εγκύκλιος 13/2017 Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 13/2017 αναφέρεται στην άδεια διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους (ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, επαναφορά στη νομιμότητα, μακρόχρονη άδεια διαμονής κ.α.)


Εγκύκλιος 26/2016 Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 26/2016 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 11/2016 και 2) ΟΓΑ - Εγκύκλιος 9/2016)


Εμφάνιση 4 Εγκυκλίων από 9. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΕΓΓΡΑΦΑ


Διευκρινίσεις για χορήγηση Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή (GOLDEN VISA)

Παροχή διευκρινίσεων για επιμέρους θέματα εφαρμογής του αρ. 20 παρ. Β του ν.4251/2014 Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή (GOLDEN VISA).


Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή (GOLDEN VISA)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β΄ Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β παρ. 1 περιπτ. β) του ν. 4251/2014 (Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή - Golden Visa), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4587/2018, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.


Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή (GOLDEN VISA) - Ζητήματα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Παροχή διευκρινίσεων για ζητήματα ιδιωτικής ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών, κατά την ανανέωση Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή ( αρ. 20 παρ. Β του ν.4251/2014).


Διευκρινήσεις σχετικά με το παράβολο αδειών διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας και Επί Μακρόν Διαμένων

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την καταβολή παραβόλου αδειών διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας και Επί Μακρόν Διαμένων - άρθρο 132 παρ. 2 ν. 4251/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 38 του Ν. 4546/18.


Εμφάνιση 4 Εγγράφων από 9. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΔΙΑΦΟΡΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑΕίδη Παραβόλων με βάση την Αναβάθμιση στις 12/09/2018 του Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. (Σχετικά: 1) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων 2) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)


Κωδικοί Ηλεκτρονικών Παραβόλων για Χορήγηση Άδειας Διαμονής 


Εξουσιοδότηση για την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής
-------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΟ Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΝΟΜΟΣ 3731/2008 

Ο Νόμος 3731/2008, στο άρθρο 41 ρυθμίζει θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΝΟΜΟΣ 4332/2015 

Ο Νόμος 4332/2015 περιέχει τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 


ΝΟΜΟΣ 4604/2019 

Ο Νόμος 4604/2019 περιέχει ρυθμίσεις για την απονομή Ελληνικής Ιθαγένειας‎.


ΝΟΜΟΣ 4735/2020 

Ο Νόμος 4735/2020 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2015 Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής

Με την Εγκύκλιο 29/2015 παρέχονται  οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου 4332/2015.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2019 Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Με την Εγκύκλιο 06/2019 παρέχονται  οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου 4604/2019.